พณ.ร่วมเอกชนผลักดันตั้งสมาพันธ์ข้าวอาเซียน

พณ.ร่วมเอกชนผลักดันตั้งสมาพันธ์ข้าวอาเซียน
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ จะร่วมกับภาคเอกชน ในการหารือกับประเทศผู้ผลิตข้าวในกลุ่มอาเซียน ซึ่งประกอบไปด้วย ไทย เวียดนาม กัมพูชา พม่า และ ลาว ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางด้านการค้าข้าว ตั้งแต่ระดับรัฐบาล เอกชน ไปจนถึงเกษตรกรในการจัดตั้งสมาพันธ์ข้าวอาเซียนเพราะหากประเทศผู้ผลิตข้าวทั้ง 5 ประเทศ ซึ่งมีปริมาณรวมกันกว่า 30-40 ล้านตัน ร่วมมือกันจะทำให้ราคาข้าวมีเสถียรภาพมากขึ้น และสำหรับการส่งออกข้าวของประเทศไทย ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ถึงแม้ว่าจะส่งออกได้ เพียง 3.6 ล้านตัน เนื่องจาก ราคาข้าวของไทย มีราคาสูงกว่าประเทศคู่แข่ง แต่มั่นใจว่าในช่วงครึ่งปีหลัง การส่งออกจะดีขึ้น เพราะความต้องการข้าวในตลาดโลกมีอยู่มาก และจะทำให้ประเทศไทยส่งออกข้าวได้ตลอดทั้งปี 8-9 ล้านตัน