ปธ.เอดีบี-ผอ.ไอเอ็มเอฟถกศก.โลก พรุ่งนี้

ปธ.เอดีบี-ผอ.ไอเอ็มเอฟถกศก.โลก พรุ่งนี้
ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ก.ค.นี้ ทางกระทรวงการคลัง โดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. จะเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสัมมนา ระหว่างธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB และ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ภายใต้หัวข้อ ทางเดินสู่เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโลก มีผู้นำของทั้ง 2 องค์กร คือ นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย และ นางคริสติน ลาการ์ด ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ เข้าร่วมเสวนา โดยการเสวนาในครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งแรก ที่ผู้นำทั้ง 2 องค์กร จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการกำหนดบทบาทของเอเชียต่อเศรษฐกิจโลก โดยการสัมมนาครั้งนี้ ก็ยังมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐกิจโลก เข้าร่วมมากกว่า 20 คน จากทั้งธนาคารกลางของประเทศต่างๆ รวมถึง ทาง กระทรวงการคลัง และองค์การระหว่างประเทศที่สำคัญ โดยจะมีการเสวนาใน 3 หัวข้อ ประกอบไปด้วย เสถียรภาพ และการเติบโตของเศรษฐกิจที่ทั่วถึง การบริหารความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ และแนวทางการป้องกันและความร่วมมือในวิกฤติเศรษฐกิจ