ส.อ.ท.จับตาศาลชี้ขาดแก้รธน.

ส.อ.ท.จับตาศาลชี้ขาดแก้รธน.
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ภาคเอกชนรอติดตามผลการวินิจฉัยร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 13 ก.ค.นี้ โดยในฐานะภาคประชาชน อยากเห็นผลที่ออกมาเป็นไปตามหลักเหตุและผล  หรือ เป็นไปตามแนวทางของกฎหมายที่สร้างสรรค์  เพราะปัญหาการเมืองที่สะสมใหลายปี เป็นตัวบั่นทอนขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ และทำให้ขาดการเตรียมตัวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นห่วงว่า ภาพความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่ยาวนาน จะมีผลกระทบต่อเยาวชน  และนำไปสู่ปัญหาช่องว่างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ส่งผลเสียต่อประเทศในอนาคต ซึ่งเป็นภาพที่ภาคเอกชนไม่อยากเห็น ทั้งนี้ เอกชนไม่อยากคาดการณ์ผลการวินิจฉัย แต่จะมุ่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ที่ขณะนี้ เผชิญกับปัญหาวิกฤติหนี้ยุโรป  เพื่อมิให้มีผลกระทบต่อการค้าและการลงทุน เพราะจะมีผลกระทบต่อรายได้ และส่งผลต่อการแข่งขันในที่สุด