คค.คาดซื้อเมล์3พันคันเข้าครม.ไม่เกินก.ค.นี้

คค.คาดซื้อเมล์3พันคันเข้าครม.ไม่เกินก.ค.นี้
นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า หลังจากที่ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (กนร.) มีมติเห็นชอบตามคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการจัดซื้อรถโดยสารปรับอากาศ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จำนวน 3,153 คัน ซึ่งมีมูลค่ากว่า 13,163 ล้านบาท จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ไม่เกินสิ้นเดือนนี้ และขอยืนยันว่า รถเมล์ใหม่ของ ขสมก. จะไม่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ถ้ารถเมล์ใหม่สามารถนำมาวิ่งให้บริการกับประชาชนได้นั้น จะสามารถลดภาระต้นทุนค่าน้ำมัน ขสมก. ต่อวัน ได้เท่ากับรถเมล์ 1 คัน หรือ 4 - 5 ล้านบาทอย่างไรก็ตาม ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวด้วยว่า รถเมล์ใหม่จำนวน 3,153 คัน จะสามารถนำมาให้บริการกับประชาชนได้ก่อนช่วงปีใหม่นี้อย่างแน่นอน