บุญทรง เร่งเจรจา FTA ไทย - EU

บุญทรง เร่งเจรจา FTA ไทย - EU
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รัฐบาล เตรียมเร่งรัดการเปิดเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรี หรือ FTA ระหว่าง ประเทศไทย กับ สหภาพยุโรป หรือ EU โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำกรอบการเจรจาที่ในเบื้องต้น ได้มีการหารือกับทาง EU ไปบางส่วนแล้ว โดยทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จะได้หารือถึงขอบเขตในการเจรจา และคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1 - 2 เดือน ก่อนที่จะเริ่มเปิดการเจรจาได้ภายในปีนี้ ซึ่งการทำ FTA ไทย กับ EU จะทำให้ประเทศไทย สามารถหยิบยกปัญหาด้านการค้าต่างๆ ขึ้นมาหารือในเวทีดังกล่าวได้ เช่น กรณีที่ EU มีแนวโน้มจะยกเลิกการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือ GSP กับสินค้าไทย จำนวน 57 รายการ เป็นการบรรเทาผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นกับการส่งออกของประเทศไทย