หุ้นปิดปรับตัวลดลง13.13จุดปิด1,186.95จุด

หุ้นปิดปรับตัวลดลง13.13จุดปิด1,186.95จุด
ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุดเมื่อเวลา 15.34 น. มีดังนี้   ดอลลาร์สหรัฐ รับซื้อที่ 30.60 บาท ขายออก 32.02  บาท