ร.ฟ.ท. คาด2เดือน ได้ข้อสรุปรับมอบจตุจักร

ร.ฟ.ท. คาด2เดือน ได้ข้อสรุปรับมอบจตุจักร
นายจรัสพันธ์ วัชโรทัย รองผู้อำนวยการฝ่ายการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ในฐานะผู้อำนวยการบริหารพื้นที่สวนจตุจักร เปิดเผยว่า คาด การเจรจาการส่งมอบที่ดินพื้นที่สวนจตุจักร ระหว่างกระทรวงมหาดไทย ในฐานะที่กำกับดูแลกรุงเทพมหานครและกระทรวงคมนาคม ในฐานะที่กำกับดูแลการรถไฟ น่าจะใช้ระยะเวลา ประมาณ 2 เดือน จึงจะได้ข้อสรุป และเรื่องการจัดตั้งบริษัทลูกของการรถไฟ ที่จะเข้ามาบริการงานในสวนจตุจักรนั้น จะสามารถเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พิจารณาได้ประมาณปลายปีนี้