ดุสิตโพลเผยปชช.ไม่แน่ใจแก้รธน.ล้มการปกครอง

ดุสิตโพลเผยปชช.ไม่แน่ใจแก้รธน.ล้มการปกครอง
สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนในกรุงเทพมหานคร และปริมณทลในหัวข้อ ประชาชนคิดอย่างไรกับการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญ โดยพบว่า ประชาชน ร้อยละ 34.99 ติดตามข่าวการไต่สวนบ้างเพื่อฟังข้อมูลของทั้ง 2 ฝ่าย โดยในกลุ่มผู้ติดตามการไต่สวนนั้น ร้อยละ 63.22 ได้รับรู้ข้อเท็จจริงและมีความเข้าใจการแก้ไขรัฐธรรมนูญมากขึ้น ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 45.93 ไม่แน่ใจว่าการแก้รัฐธรรมนูญเป็นการล้มการปกครองตาม มาตรา 68 หรือไม่ เพราะยังไม่มีความเข้าใจ แต่ร้อยละ 29.66 เชื่อว่าไม่เป็นการล้มล้างการปกครองอย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 46.88 เชื่อว่า หลังการไต่สวนสภาพการเมืองไทยก็จะยังคงมีแต่การทะเลาะเบาะแว้ง แตกแยกกัน และทิศทางการเมืองไทยหลังการไต่สวนก็เชื่อว่า จะเหมือนเดิม ร้อยละ 59.49 เพราะจะยังมีแต่ความขัดแย้งเหมือนเดิม