รันเวย์สุวรรณภูมิใช้งานได้ตามปกติแล้ว

รันเวย์สุวรรณภูมิใช้งานได้ตามปกติแล้ว
นายสมชัย สวัสดีผล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า วานนี้ (5 ก.ค. 55) ในช่วงเวลา 20.30 น. - 21.20 น. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้มีการปิดซ่อมทางวิ่งฝั่งตะวันตก เป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 50 นาที ทั้งนี้ ช่วงที่มีการปิดซ่อมดังกล่าว ส่งผลให้มีเที่ยวบินบางส่วนทำการ Divert ไปท่าอากาศยานสำรองอื่นๆ ได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานอู่ตะเภา ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 11 เที่ยวบิน อย่างไรก็ตามขณะนี้ ทางวิ่งของ ทสภ. สามารถให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยได้ตามปกติแล้วทั้งนี้ สาเหตุที่ต้องมีการปิดซ่อมทางวิ่งฝั่งตะวันตก เป็นการชั่วคราวดังกล่าว สืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจพบพื้นผิวทางวิ่งมีการหลุดร่อนบางส่วน ตรงบริเวณหัวทางวิ่ง 19 R ฝั่งตะวันตก ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการซ่อมแซมโดยการปูพื้นผิวบริเวณที่เสียหายใหม่ โดยใช้ยางแอสฟัลท์ ซึ่งใช้เวลาดำเนินการประมาณ 50 นาที โดยสาเหตุของการชำรุดคาดว่าเกิดจากการใช้งานอย่างหนักอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากต้องรองรับเที่ยวบินเพิ่ม จากการที่มีการปิดพื้นที่ทางวิ่งฝั่งตะวันออก ด้านทิศเหนือบางส่วน เพื่อปรับปรุง ประกอบกับเป็นช่วงฤดูฝนสำหรับผลการดำเนินงานปรับปรุงทางวิ่งฝั่งตะวันออก ด้านทิศเหนือ ขณะนี้มีความคืบหน้าโดยภาพรวมไปแล้วทั้งสิ้น ร้อยละ 42 โดยอยู่ในระหว่างการก่อสร้างงานเสริมชั้นผิว ทั้งนี้คาดว่า การปรับปรุงจะแล้วเสร็จประมาณวันที่ 2 สิงหาคม 2555 ซึ่งถือว่าเร็วกว่าที่กำหนดไว้ประมาณ 1 สัปดาห์