ญี่ปุ่นมั่นใจแผนป้องกันน้ำท่วมพร้อมลงทุนต่อ

ญี่ปุ่นมั่นใจแผนป้องกันน้ำท่วมพร้อมลงทุนต่อ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า จากการหารือร่วมกับกลุ่มหอการค้าญี่ปุ่น ที่ทำเนียบรัฐบาล พบว่า นักลงทุนในญี่ปุ่น ส่วนใหญ่ได้เข้าขอคำปรึกษาจากองค์การการส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร) โดยมีความสนใจในให้การเข้ามาลงทุน และตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีกำลังการซื้อในประเทศอยู่ที่ 1,200,000 คัน จากการผลิตทั้งหมด 2,200,000 คัน นับว่าสูงกว่าภาคการส่งออก ซึ่งนักลงทุนญี่ปุ่นส่วนใหญ่ ยังมั่นใจในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย แม้ว่าประเทศไทย จะประสบกับปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลว่า ประเทศไทยมีการออกมาตรการการวางแผน หรือบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการรับมือกับน้ำท่วมอย่างจริงจังแล้ว ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนมากขึ้น ไม่ว่าจะมีเหตุการณ์น้ำท่วมซ้ำหรือไม่นั้น ก็เชื่อว่าจะไม่รุนแรงมากนัก