บุญทรงมอบนโยบายตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า

บุญทรงมอบนโยบายตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายการทำงานให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า และตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) โดยได้เน้นย้ำให้ AFET เป็นกลไกลในการดูแลสินค้าเกษตรในอนาคต และมีส่วนช่วยให้มีการระบายสินค้าเกษตรของไทย ให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยในขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาเพิ่มเติมสินค้า เพื่อเข้าซื้อขายในตลาด AFET จากเดิมที่มีเพียงสินค้าข้าวและยางพารา โดยจะเพิ่มการซื้อขายในส่วนของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลังเพิ่มเติมด้วย เพื่อทำให้ราคาสินค้าเกษตรของไทย มีเสถียรภาพมากขึ้น