จำรูญเผยเร่งสานต่อขุดคูคลองตามแผน

จำรูญเผยเร่งสานต่อขุดคูคลองตามแผน
นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ คณะรัฐมนตรี ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมเจ้าท่า เนื่องจาก นายถวัลย์รัฐ อ่อนศิระ อดีตอธิบดีกรมเจ้าท่า ได้ลาออกจากราชการ ซึ่งมีผลเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 นั้น โดยโครงการแรกที่จะเริ่มดำเนินการในตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า คือโครงการขุดลอกคูคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า ให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้"ท่านรัฐมนตรี ทั้ง 2 ท่าน ก็ได้มอบหมายเร่งรัดงานเกี่ยวกับเรื่องแรกก็คงเป็นเรื่องของการขุดลอกคูคลอง"อธิบดีกรมเจ้าท่า ยังกล่าวด้วยอีกว่า ไม่รู้สึกหนักใจ หรือ กดดันในตำแหน่งดังกล่าว ถึงแม้ว่า กรมเจ้าท่า จะมีภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบมากก็ตาม อีกทั้ง ยังไม่ได้มีการหารือกับ นายชัชวาลย์ บุญเจริญกิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง เป็นรองปลัดกระทรวงคมนาคม เนื่องจาก นายชัชวาลย์ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่างจังหวัด