ชะลอจ่ายผู้ประกอบการร่วมคูปองลด2พัน

ชะลอจ่ายผู้ประกอบการร่วมคูปองลด2พัน
นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า การจ่ายเงินให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วม โครงการคูปองส่วนลด 2,000 บาท ช่วยให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ยังคงหยุดชะงักลง เนื่องจากต้องรอให้ทาง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สรุปผลการตรวจสอบโครงการว่ามีการใช้งบประมาณผิดไปจากวัตถุประสงค์หรือไม่ หลังจากที่ พพ. ได้มีการส่งหนังสือชี้แจง สตง. ไปแล้ว ซึ่งยืนยันว่า โครงการดังกล่าวมีการใช้เงินสอดคล้องกับเงื่อนไขในการจัดซื้ออุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ พพ. มียอดจ่ายคูปองทั้งหมด คิดเป็นมูลค่า 1,800 ล้านบาท แต่ผู้ประกอบการนำมาแลกสิทธิ์เป็นมูลค่า 1,300 ล้านบาท โดยมีการตรวจสอบเอกสารใบคูปองแล้ว เป็นมูลค่า 500 ล้านบาท และจ่ายเงินไปแล้วจำนวน 300 ล้านบาท ที่เหลืออีกกว่า 100 ล้านบาท ต้องหยุดชะงักลงตามคำสั่ง สตง.