หอการค้ามั่นใจศก.ไทยแกร่งรับปัญหายุโรปได้

หอการค้ามั่นใจศก.ไทยแกร่งรับปัญหายุโรปได้
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากวิกฤติเศรษฐกิจ สหภาพยุโรป ส่งผลกระทบต่อประเทศคู่ค้าของประเทศไทยทางอ้อม ทั้งในประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และอาเซียน แต่อย่างไรก็ตาม ทุกภาคส่วนได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และมีการกำหนดมาตรการดูแล ทั้งในส่วนของภาคการส่งออกและภาคสถาบันการเงิน ทำให้มั่นใจว่า ประเทศไทย ยังสามารถรองรับวิกฤติที่จะเกิดขึ้นได้ จากพื้นฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โดยเชื่อว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้ จะอยู่ที่ร้อยละ 5.5 - 6 และการส่งออกขยายตัวร้อยละ 8 - 9 "ไม่ได้กระเทือนไทยมาก เพราะว่าการส่งออกของเราก็ประมวลไว้แล้ว แต่ส่วนเรื่องของผลกระทบต่อสถาบันการเงิน ผลกระทบของค่าเงิน อันนี้ก็มีการดูแลอย่างดี"และเพื่อทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ตามเป้าหมาย ภาครัฐจะต้องใช้มาตรการกระตุ้นด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระยะยาว ป้องกันผลกระทบจากน้ำท่วม และการเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อรองรับการเป็น AEC ในอนาคต