ปตท.แนะรัฐตั้งกองทุนฯเพิ่มสำรองน้ำมัน90วัน

ปตท.แนะรัฐตั้งกองทุนฯเพิ่มสำรองน้ำมัน90วัน
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) กล่าวว่า นโยบายสำรองน้ำมันทางยุทธศาสตร์ของชาติ 90 วันของรัฐบาล ถือเป็นนโยบายที่ดี เพราะจะช่วยเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ แต่ส่วนใหญ่ในต่างประเทศ อาทิ จีน ญี่ปุ่น และ เกาหลี จะดำเนินการโดยรัฐบาลเป็นผู้ลงทุน ซึ่งหากให้ผู้ค้าน้ำมันเป็นผู้ดำเนินการ จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้น โดยเห็นว่ารัฐบาลควรมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อจัดสรรเงินเข้าไปลงทุนและหากมีการบริหารจัดการที่ดี จะช่วยลดความเสี่ยงจากราคาน้ำมันที่นำเข้าได้ ส่วนการจัดหาคลังเก็บน้ำมันนั้นมองว่า อาจดำเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมด หรืออาจเช่าคลังของเอกชน ซึ่งระดับราคาน้ำมันที่ปรับลดลงในปัจจุบัน ถือเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่จะลงทุน