แจ่ม! ก๊าซแอลพีจี ปรับราคาลง

แจ่ม! ก๊าซแอลพีจี ปรับราคาลง
thaipbs

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประกาศลดราคาแก๊สแอลพีจี ภาคอุตสาหกรรม ลงอีก กิโลกรัมละ 3 บาทในเดือนนี้ หลังราคาตลาดโลกปรับลดลง

ราคาแก๊สแอลพีจีตลาดโลก ที่ขณะนี้ลดลงถึง 121 ดอลลาร์ต่อตัน ทำให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ประกาศลดราคาเชื้อเพลิงประเภทนี้สำหรับภาคอุตสาหกรรมในเดือนกรกฏาคมลงมาอีกกิโลกรัมละ 3 บาท โดยซื้อขายที่ 24 บาท 86 สตางค์ต่อกิโลกรัม

การปรับลดครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ที่ต้องการราคาแก๊สแอลพีจีเป็นไปตามราคาในตลาดโลก และไม่สูงกว่าราคาหน้าโรงกลั่น

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการใช้แก๊สแอลพีจีในภาคอุตสาหกรรม ทั้งประเทศประมาณเดือนละ 65,000 ตัน ขณะที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน

เตรียมพิจารณาให้บริษัทน้ำมันคือ บริษัท ปตท. และบางจาก สำรองน้ำมันเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 6 และจากเดิม 36 วันเป็น 44 วัน เพื่อป้องกันการขาดแคลน หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจากวิกฤติในประเทศอิหร่าน