ดัชนีเชื่อมั่นดีดต่อเนื่องเดือนที่3แตะระดับ27.6

ดัชนีเชื่อมั่นดีดต่อเนื่องเดือนที่3แตะระดับ27.6
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ประจำเดือนมิถุนายน 2555 ว่า ดัชนีความเชื่อมั่น มีการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง เป็นเดือนที่ 3 อยู่ที่ระดับ 27.6 จากระดับ 27.4 ช่วงเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ เป็นผลมาจากราคาน้ำมันที่มีการปรับตัวลดลง ราคาสินค้าเริ่มชะลอตัว และนโยบายในการดูแลลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลยังคงมีอยู่  นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวด้วยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคต มีการปรับตัวลดลงจากความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจในอนาคต ที่อาจมีความผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา นายยรรยง พวงราช ยังเปิดเผยว่า จากมติของคณะอนุกรรมการอาหารสำเร็จรูป ที่ให้มีการประกาศราคาแนะนำอาหารสำเร็จรูป 7 รายการ 38 จังหวัด ที่กำหนดราคาจำหน่าย ไม่เกิน 30 - 35 บาท ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา  โดยยังรอการประกาศราคาแนะนำอาหารสำเร็จรูปอย่างเป็นทางการ จากกรมการค้าภายใน ทำให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นความล้มเหลวในการทำงานของกระทรวงพาณิชย์ ที่ไม่สามารถควบคุมราคาอาหารได้ ตนไม่ถือว่าเป็นความล้มเหลวแต่ถือว่าเป็นการทำงานเพื่อประชาชน ซึ่งหลังจากนี้ทางกระทรวง จะรายงานสรุปผลการดำเนินงานต่อ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ต่อไป"เราจะไปดูแลในเฉพาะในพื้นที่ ที่ผู้บริโภคในเมืองส่วนใหญ่ เข้าไปรับประทานนะครับ ก็คือ ร้านอาหาร หรือว่าศูนย์อาหาร"นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ยังกล่าวด้วยว่า สถานการณ์ราคาสินค้าที่ชะลอตัวลงในขณะนี้ ความจำเป็นในการประกาศราคาแนะนำจึงน้อยลง