คลังเผยกู้1.6ลล.บ.ไม่กระทบหนี้สาธารณะ

คลังเผยกู้1.6ลล.บ.ไม่กระทบหนี้สาธารณะ
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลัง กล่าวถึง การผลักดัน พ.ร.บ.กู้เงินเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานวงเงินประทาน 1.6 ล้านล้านบาท หรือไม่เกิน 2 ล้านล้านบาท นั้น มองว่าในขณะนี้ประเทศไทยมีหนี้สาธารณะอยู่ในระดับต่ำ และมีโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม โดยการกู้เงินดังกล่าวนั้น จะสอดคล้องกับแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสร้างอนาคตประเทศระยะเวลา 7 ปี อย่างไรก็ตาม การกู้เงินเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวนั้น จะไม่กระทบต่อการบริหารหนี้สาธารณะที่กำหนดให้ไม่เกินร้อยละ 60 ของ จีดีพี อย่างแน่นอน และมองว่า เรื่องนี้จะนำเข้าสู่รัฐสภา จะต้องใช้ระยะเวลา อีก 6 - 7 เดือน ซึ่งในระหว่างนี้อยากขอให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ ภาคเอกชนที่ติดตามการใช้จ่ายของภาครัฐ ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น และการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้นั้น ไม่อยากให้นำมาเป็นเรื่องทางการเมือง