กิตติรัตน์ยังไม่เสนอรถไฟสายสีแดงเข้าครม.

กิตติรัตน์ยังไม่เสนอรถไฟสายสีแดงเข้าครม.
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการรถไฟสายสีแดง สายบางซื่อ - รังสิต ในส่วนของสัญญาที่ 1 นั้น จะยังไม่มีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ได้พิจารณาในสัปดาห์นี้ เนื่องจาก ยังคงต้องรอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองก่อน อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังและกระทรวงคมนาคม ก็พร้อมที่จะดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การงานดังกล่าวนั้น ลุล่วงไปได้ด้วยดี พร้อมยืนยันว่า ฐานะทางการคลังของประเทศในขณะนี้ มีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นที่ฐาน เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ที่จะถึงนี้