สหภาพฯขสมก.จี้บอร์ดสรุปกองทุนเลี้ยงชีพ

สหภาพฯขสมก.จี้บอร์ดสรุปกองทุนเลี้ยงชีพ
นายวีระพงศ์ วงแหวน เลขาธิการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า จากเมื่อวันที่ 29 มิ.ย.ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหาร ขสมก. ได้ประชุมเรื่องที่ทางสหภาพได้ยื่นหนังสือไปก่อนหน้านี้ คือ เรื่องการปรับโครงสร้างฐานเงินเดือน ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบเรื่องการจัดซื้อรถเมล์ NGV ใหม่ เพื่อทดแทนรถเก่าที่เสื่อมสภาพ โดยเรื่องดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอน ส่วนเรื่องการปรับค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ตามนโยบายรัฐบาล และเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น ในขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุป ซึ่งทางคณะกรรมการ ขสมก. จะต้องมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมในครั้งต่อไป ซึ่งภายในสัปดาห์หน้า จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพ เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินการต่อไปของสหภาพ รวมทั้งการเคลื่อนไหวในครั้งต่อไปด้วย ถ้าคณะกรรมการไม่มีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม หรือใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานนานเกินกว่าที่ควรจะเป็นเพื่อเป็นการยืดระยะเวลา