พณ.เดินหน้าแก้ปัญหาอาหารแพงในห้าง

พณ.เดินหน้าแก้ปัญหาอาหารแพงในห้าง
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในขณะนี้ทางกรมการค้าภายในยังไม่ได้ส่งเรื่องการประกาศราคาแนะนำอาหารปรุงสำเร็จมาให้พิจารณา แต่อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการรวบรวมข้อมูล ประกอบกับปัจจุบันทางกรมการค้าภายในกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากับห้างค้าปลีกขนาดใหญ่และห้างสรรพสินค้า ให้มีการปรับลดค่าส่วนแบ่งการขาย หรือ ค่า GP ภายในศูนย์อาหารที่อยู่ในห้าง จากร้อยละ 35 ให้เหลือร้อยละ 20 ซึ่งได้ให้นโยบายกับกรมการค้าภายในไปแล้วว่า หากปรับลดค่า GP ไม่ได้ ต้องให้ทางห้างมีการจัดพื้นที่เช่าราคาถูกบางส่วน ให้สามารถจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จตามราคาแนะนำให้ได้ เพราะปัญหาของศูนย์อาหารในห้าง คือ ต้นทุนค่าเช่าพื้นที่ที่สูงมาก ทำให้ราคาอาหารปรุงสำเร็จในห้างมีราคาแพงกว่าพื้นที่อื่นๆ