พงษ์ศักดิ์เชื่อรัฐร่วมมือเอกชนหนุนส่งออกโต

พงษ์ศักดิ์เชื่อรัฐร่วมมือเอกชนหนุนส่งออกโต
นายพงษ์ศักดิ์ อัสสกุล ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า หากภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกัน ในการขับเคลื่อนการส่งออกเชื่อว่าจะเติบโตตามเป้าหมาย โดยเฉพาะการทำงานอย่างใกล้ชิดกับทูตพาณิชย์ในการให้ข้อมูลประเทศคู่ค้า จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME รับทราบถึงทิศทางการส่งออกสินค้า ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ด้าน นายไพบูลย์ พลสุวรรณา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ระบุว่าในระยะเวลาที่เหลืออีก 6 เดือนของปีนี้ ไม่ถือว่าช้าเกินไป ในการเร่งแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการส่งออก แต่ภาคเอกชน ยังคงมีปัญหาในเรื่องของต้นทุนแฝง และอุปสรรคด้านกฎระเบียบต่างๆ ซึ่งหากภาครัฐขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว ก็จะเป็นผลดี โดยเฉพาะในเรื่องของต้นทุนด้านระบบโลจิสติกส์ ที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ