ปูนซิเมนต์ไทยห่วงวิกฤติยุโรปบานปลาย

ปูนซิเมนต์ไทยห่วงวิกฤติยุโรปบานปลาย
นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (SCG) กล่าวว่า เศรษฐกิจในยุโรปขณะนี้ ยังคงมีความผันผวน และเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว แต่อาจจะทวีความรุนแรงขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นเรื่องที่ดี ที่ทางรัฐบาลได้มีการเตรียมจัดตั้งคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เนื่องจากมองว่า ในสหภาพยุโรปนั้น ยังมีการแก้ไขปัญหาที่ไม่มีเอกภาพ จึงอาจทำให้ปัญหาบานปลายได้ ทั้งนี้ ทางบริษัท SCG มีการส่งออกไปยังสหรัฐฯ และยุโรป ในสัดส่วนที่น้อยมาก เพียงร้อยละ 5 ของการส่งออกทั้งหมด ที่บริษัทส่งออกไปในต่างประเทศที่ร้อยละ 29 หรือคิดเป็นยอดขายของบริษัทในการส่งออกเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น