AOTเผย5สายการบินพอใจเยียวยาน้ำท่วม

AOTเผย5สายการบินพอใจเยียวยาน้ำท่วม
ว่าที่เรืออากาศโทอนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า คาดว่ามาตรการช่วยเหลือสำหรับ 5 สายการบิน ได้แก่ สายการบินนกแอร์ สายการบินนกมินิ สายการบินเจ็ท แอร์ไลน์ สายการบินโซล่าแอร์ และสายการบินโอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ น่าจะเป็นเป็นรูปธรรมได้ภายในกลางเดือนหน้า โดยมาตรการสำหรับ 5 สายการบิน จะเป็นมาตรการในรูปแบบการเยียวยาน้ำท่วม ซึ่งสิทธิต่างๆ นั้น จะมีความเท่าเทียมกับมาตรการจูงใจของทุก 14 สายการบิน ที่กลับมาให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อย่างแน่นอน อีกทั้ง ภายหลังจากการหารือร่วมกันกับทั้ง 5 สายการบิน นั้น ทุกสายการบินต่างพอใจกับมาตรการดังกล่าว