ปลัดคค.เริ่มงานแรกตามเมกะโปรเจกต์

ปลัดคค.เริ่มงานแรกตามเมกะโปรเจกต์
นายศิลปชัย จารุเกษมรัตนะ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า โครงการแรกที่จะดำเนินงานในฐานะปลัดกระทรวงคมนาคม คือ โครงการเมกะโปรเจกต์ อาทิ โครงการรถไฟฟ้า 10 สาย ที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า จากเหตุการณ์ระบบจ่ายไฟฟ้ากำลังต่อเนื่องหลัก (UPS) ที่จ่ายไฟฟ้ากำลังให้ระบบประมวลผลสัญญาณเรดาร์ขัดข้อง เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.ที่ผ่านมานั้น ในวันนี้ได้เรียกคณะทำงานในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม มาหารือถึงสาเหตุแนวทางการแก้ไข ซึ่งภายในสัปดาห์หน้าจะเชิญบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด มาชี้แจงถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และหลังจากนั้น นำข้อมูลที่ได้จากการประชุมเสนอให้ นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รับทราบ