คลังปรับGDPปี55จาก5.5%เป็น5.7%ส่งออก12.8%

คลังปรับGDPปี55จาก5.5%เป็น5.7%ส่งออก12.8%
นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ทาง สศค.ได้ปรับประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ในปี 2555 จากเดิมที่คาดการว่าจะขยายตัวอยู่ที่ ร้อยละ 5.5 เป็น ร้อยละ 5.7 ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นจากการประมาณไว้เดิม เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมเริ่มกลับมาผลิตได้อย่างเต็มกำลัง หลังผ่านวิกฤติอุทกภัยมาในช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา รวมทั้งราคาน้ำมันในตลาดโลก เริ่มปรับตัวลดลง ทำให้คาดการว่าราคาเฉลี่ยน้ำมันในตลาดโลกทั้งปีจะอยู่ที่ 113 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จึงทำให้แรงกดดันด้านอัตราเงินเฟ้อลดลง และอาจทำให้อัตราเงินเฟ้อทั้งปีในปีนี้ คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 3.5 รวมไปถึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ไม่น่ามีการปรับเพิ่ม ซึ่งจะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3 ส่วนภาคการส่งออกอาจชะลอตัวลงจากวิกฤติหนี้ในสหภาพยุโรป จึงได้มีการปรับประมาณการจากเดิมทั้งปีที่อยู่ที่ ร้อยละ 15 เหลือเพียง ร้อยละ 12.8 ขณะที่เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือน พ.ค. ปีนี้ ยังคงมีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นอย่างชัดเจน โดยสะท้อนได้จากการส่งออกที่กลับมาขยายตัวเป็นบวกอีกครั้ง หลังจากหดตัวในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา โดยกลับมาขยายตัวได้อยู่ที่ร้อยละ 7.7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวที่ดีขึ้นในเกือบทุกหมวดสินค้าและทุกประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะประเทศจีน, ออสเตรเลีย และอินโดนีเชีย ในขณะที่การใช้จ่ายภายในประเทศยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้ ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี และมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน พ.ค. อยู่ที่ระดับร้อยละ 2.5 ซึ่งถือเป็นระดับเดียวกันกับเดือนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา