สอท.จับมือไทยพาณิชย์ถกผลกระทบยุโรป11กค.

สอท.จับมือไทยพาณิชย์ถกผลกระทบยุโรป11กค.
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ในวันที่ 11 กรกฎาคมนี้ ส.อ.ท.เตรียมจัดการสัมมนาร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจในยุโรป และเศรษฐกิจ จีน อินเดีย ที่ชะลอตัวลงว่า จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและภาคการส่งออกของไทยในระดับใด ซึ่งจะได้ภาพที่ชัดเจนขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังต้องจับตาภาคการส่งออกของไทย เพราะจะได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากปัญหายุโรป ซึ่งจะต้องเฝ้าระวังในกลุ่มของสินค้าฟุ่มเฟือย ส่วนสินค้าจำเป็นเพื่อการบริโภคจะต้องรักษาตลาดไว้ ทั้งนี้ ผู้ประกอบจะต้องทำงานร่วมกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด ในการแสวงหาตลาดส่งออกใหม่ๆ รวมถึงการขยายการค้าตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้มากขึ้น ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 98 ล้านบาทต่อปี เพื่อให้การส่งออกของไทยเติบโตตามเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ ที่ร้อยละ 15