พณ.เผยส่งออกไปสหรัฐฯ ยังมีโอกาส

พณ.เผยส่งออกไปสหรัฐฯ ยังมีโอกาส
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการติดตามภาวะเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกา พบว่าโอกาสที่จะขยายตัวของการส่งออกไทยไปในสหรัฐ โดยเฉพาะสินค้าอาหาร ยังสามารถขยายตัวได้ เนื่องจาก สหรัฐฯ กำลังหาตลาดผู้ค้าใหม่ เพื่อลดการขาดดุลทางการค้ากับประเทศจีน จึงได้ถือเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทย และในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ประเทศไทย ยังสามารถส่งออกไปยังตลาดสหรัฐ ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.4 หรือ คิดเป็นมูลค่ากว่า 9,263 ล้านเหรียญสหรัฐ และสินค้าที่ส่งออกสำคัญ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง อัญมณี และเครื่องประดับ อาหารทะเลกระป๋องแปรรูป และเครื่องใช้ไฟฟ้า