ทูตพาณิชย์ทยอยส่งแผนรับมือวิกฤติยู​โรโซน

ทูตพาณิชย์ทยอยส่งแผนรับมือวิกฤติยู​โรโซน
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ หรือ ทูตพาณิชย์ทั่วโลก ได้ทยอยส่งรายงานแผนการรับมือเศรษฐกิจโลกผันผวน จากสถานการณ์เศรษฐกิจในยูโรโซนแล้ว ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งในรายงานได้ครอบคลุมในประเด็นที่ต้องจับตา ปัจจัยบวกและปัจจัยลบ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ทั้ง ภาคการเงิน การค้า กลุ่มสินค้าบริการที่มีศักยภาพและกลุ่มสินค้าที่หดตัว โดยข้อมูลทั้งหมดจะมีการนำมาบูรณาการสรุปภายในวันที่ 27 มิ.ย.นี้ และรายงานต่อที่ประชุมเชิงปฏิบัติการ ที่มี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในวันที่ 30 มิ.ย. เพื่อหามาตรการในการดูแลและรักษาภาคการส่งออกของประเทศไว้