โอเรียนท์ไทยดีเดย์ย้ายกลับดอนเมืองพรุ่งนี้

โอเรียนท์ไทยดีเดย์ย้ายกลับดอนเมืองพรุ่งนี้
นายอุดม ตันติประสงค์ชัย ประธานที่ปรึกษาสายการบินโอเรียนท์ไทย เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ สายการบินโอเรียนท์ไทย จะกลับมาให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้ ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นท่าอากาศยานเชิงพาณิชย์ เต็มรูปแบบอย่างถาวร ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ ใช้งบประมาณ 10 ล้านบาท และภายหลังจากที่ย้ายกลับมาให้บริการ ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองแล้ว ทางสายการบิน มีแผนที่จะเพิ่มเที่ยวบิน หลังจากที่ เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ได้เกิดปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่ ทำให้สายการบินจำเป็นต้องลดเที่ยวบินการให้บริการแล้ว เพื่อไม่เป็นการเพิ่มความแออัดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วย อีกทั้ง สายการบินโอเรียนท์ไทย ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ใช้บริการ รับทราบแล้ว ทั้งทาง SMS และทางโทรศัพท์ เพื่อลดการเกิดปัญหาสำหรับผู้ใช้บริการ