คลังชงครม.ขออนุมัติเบี้ยปลูกข้าวช่วยเกษตรกร

คลังชงครม.ขออนุมัติเบี้ยปลูกข้าวช่วยเกษตรกร
นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธนาคาร ได้ข้อสรุปตัวเลขเบี้ยประกันภัยข้าวนาปี ฤดูกาล 2555 ให้กระทรวงการคลัง เสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในวันพรุ่งนี้ (26 มิ.ย.55) โดยเบี้ยประกันอยู่ที่ 129.47 บาทต่อไร่ รัฐบาลจ่ายสมทบ 69.47 บาทต่อไร่ เกษตรกรจ่ายเบี้ย 50 บาทต่อไร่ และ ธ.ก.ส. จ่าย 10 บาทต่อไร่ โดยเบี้ยประกันดังกล่าว ลดลงจากอัตราเดิม 210 บาทต่อไร่ ตามที่เสนอ ครม. ไปก่อนหน้านี้ แต่ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯและ รมว.คลัง ได้ให้กลับมาทบทวนใหม่ เพราะเห็นว่า ค่าเบี้ยประกันสูงไปสำหรับ เงื่อนไขการรับประกันนั้น เกษตรกรจะได้รับการประกันข้าว ตั้งแต่เริ่มปลูก หากได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ จะได้รับการชดเชย 1,111 บาทต่อไร่ ในส่วนภัยที่เกิดจากศัตรูพืชจะได้รับการชดเชย 555 บาทต่อไร่ และเมื่อนำค่าชดเชยไปร่วมกับในส่วนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ต้องจ่ายชาวนาที่ได้รับความเสียหายอีกไร่ละ 2,222 บาท ทำให้เกษตรได้รับเงินทั้งสิ้น 3,333 บาทต่อไร่ ใกล้เคียงกับต้นทุนการปลูกข้าวที่อยู่ไร่ละไม่เกิน 4,000 บาท