ธปท.ถกแบงก์พาณิชย์ป้องกันเก็งค่าเงินบาท

ธปท.ถกแบงก์พาณิชย์ป้องกันเก็งค่าเงินบาท
ในวันนี้ทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เรียกทางธนาคารพาณิชย์ฝ่ายการเงินตราต่างประเทศ เข้าพบ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในมาตรการการป้องกันเก็งกำไรค่าเงินบาท ผ่านการทำธุรกรรมทางการเงิน ของผู้ส่งออกและนำเข้า โดยเฉพาะการทำธุรกรรมที่อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยน ตามที่ทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือเวียนขอความร่วมมือไปยังทางธนาคาพาณิชย์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการป้องกันการเก็งกำไรจากค่าเงินบาทในการซื้อขายอนุพันธ์ โดยเฉพาะธุรกิจซื้อขายทองคำแท่งกับต่างประเทศ โดยทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือให้ทางธนาคารพาณิชย์ รายงานข้อมูลการทำธุรกรรมจริง ไม่ใช่การรายงานเฉพาะในส่วนต่างเหมือนที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเพิ่มเติมและป้องกันการเก็งกำไรค่าเงินบาท