ปตท.-บางจากลดเบนซินโซฮอล์30สต.คงดีเซล

ปตท.-บางจากลดเบนซินโซฮอล์30สต.คงดีเซล
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด ประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ลง 30 สตางค์ต่อลิตร คงราคาน้ำมันดีเซล โดยมีผล 24.00 น. คืนนี้ ทั้งนี้ จะส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินออกเทน 91 ปรับลดลงมาอยู่ที่ 39.75 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 35.83 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 34.08 บาทต่อลิตร น้ำมัน E20 อยู่ที่ 32.18 บาทต่อลิตร และน้ำมัน E85 อยู่ที่ 20.08 บาทต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซล คงราคาเดิมที่ 29.53 บาทต่อลิตร อย่างไรก็ตาม การปรับลดราคำน้ำมันในครั้งนี้ เป็นผลมาจากต้นทุนราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับลดลง ประกอบกับคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเรียกเก็บเงินส่งเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ในส่วนของน้ำมันทุกชนิดเพิ่ม 30 สตางค์ต่อลิตร กบง. มีมติรีดเงินน้ำมันทุกชนิด 30 สต. เข้ากองทุนฯ นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในส่วนของน้ำมันทุกชนิดเพิ่ม 30 สตางค์ต่อลิตร เพื่อเพิ่มเสถียรภาพของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งจะส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ มีรายรับเพิ่มขึ้น จากเดิมวันละ 152 ล้านบาท เป็นวันละ 175 ล้านบาท โดยฐานะกองทุนน้ำมันยังคงติดลบ 20,233 ล้านบาท ซึ่งหากราคาน้ำมันในตลาดโลก ทรงตัวในระดับนี้ จะทำให้กองทุนน้ำมันฯ สามารถชำระหนี้หมดได้ภายใน 5 เดือน ทั้งนี้ในส่วนของสถานีบริการน้ำมัน จะมีการปรับลดราคาขายปลีกในส่วนของน้ำมันเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ ลง 30 สตางค์ต่อลิตร ส่วนน้ำมันดีเซล ยังคงเดิม โดยมีผลเวลา 05.00 น. วันพรุ่งนี้