ส.อ.ท.เผย ผู้ประกอบการยังกังวลปัญหายุโรป

ส.อ.ท.เผย ผู้ประกอบการยังกังวลปัญหายุโรป
นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. กล่าวว่า ปัญหาเศรษฐกิจในยูโรโซน ยังไม่เห็นผลกระทบที่ชัดเจนต่อภาคอุตสาหกรรมของไทย โดยที่ปัญหายุโรป ยังคงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการมีความกังวล ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งของกรีซ จะออกมาในทิศทางที่ดี แต่ยังต้องติดตาม ดูแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะต่อไป รวมถึงปัญหาการชำระหนี้ของอิตาลี ที่ยังคงเป็นเรื่องที่ทั่วโลกยังจับตามอง เพราะอาจจะมีผลกระทบต่อประเทศขนาดใหญ่ในยุโรป ทั้งนี้ถึงแม้ว่าการส่งออกสินค้าไทยไปยุโรปจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 10 แต่ก็ต้องระมัดระวังผลกระทบทางอ้อมที่อาจเกิดขึ้นกับประเทศคู่ค้า โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเครื่องประดับอัญมณี อย่างไรก็ตาม เป้าหมายการส่งออกของไทย ในปีนี้ที่ร้อยละ 15 เป็นเรื่องที่ท้าทาย ซึ่ง ผู้ประกอบการ ยังมีเวลาเหลืออีก 6 เดือน ที่จะต้องพยายามผลักดันการส่งออกให้เป็นไปตามเป้าหมาย