ราคาทองคำรูปพรรณขายออก24,550บาท

ราคาทองคำรูปพรรณขายออก24,550บาท
สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทอง  ประจำวันพุธที่ 20  มิถุนายน 2555 เมื่อเวลา 09.35 น. เป็นดังนี้ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 23,695.08 บาท ขายออกบาทละ 24,550 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 24,050 บาท ขายออกบาทละ 24,150 บาท