หอการค้าตั้งศูนย์ข้อมูลเชิงลึก ศก.รับAEC

หอการค้าตั้งศูนย์ข้อมูลเชิงลึก ศก.รับAEC
นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มีการจัดตั้งศูนย์ AEC Strategic Center ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นศูนย์ข้อมูลเชิงลึกด้านเศรษฐกิจ กฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมที่จะให้คำปรึกษาผู้ประกอบการและนักธุรกิจ รวมทั้งมีข้อมูลที่เชื่อมโยงกันของนักธุรกิจทั้งหมดในอาเซียน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทยรับมือกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ซึ่งจะมีทั้งโอกาสในการแข่งขันที่มากขึ้น