ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 24,650 บาท

ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 24,650 บาท
ราคาทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 23,801.20 บาท ขายออกบาทละ 24,650 บาท ราคาทองคำแท่ง รับซื้อบาทละ 24,150บาท ขายออกบาทละ 24,250  บาท