สวัสดีหุ้นยามเช้า : 19/06/2012 ปิดไม่ต่ำกว่า 1,155 (+/-5) จุด ยังมองเป้าขาย 1,210 จุด