ปิดตลาดหุ้นวันนี้ลง2.32จุดปิด1,163.41จุด

ปิดตลาดหุ้นวันนี้ลง2.32จุดปิด1,163.41จุด
ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ของธนาคารกสิกรไทย ล่าสุด เมื่อเวลา 15.18 น. มีดังนี้ดอลลาร์สหรัฐฯ รับซื้อที่ 30.26 บาท ขายออก 31.68 บาท