บาดตาเซียน : 18/06/2012 เหมือนดูหนัง CHAOS อีกแบบ... (SET Index)