สุวรรณภูมิเปิดจุดตรวจค้นผู้โดยสารแห่งใหม่

สุวรรณภูมิเปิดจุดตรวจค้นผู้โดยสารแห่งใหม่
นายสมชัย สวัสดีผล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้เริ่มเปิดให้บริการจุดตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศแห่งใหม่ ซึ่งอยู่ด้านฝั่งตะวันออกแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2555 โดยการตรวจค้นผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยจุดตรวจค้นใหม่ดังกล่าวมีขนาดพื้นที่กว้างถึง 1,600 ตารางเมตร ติดตั้งเครื่อง X-Ray สัมภาระได้มากถึง 12 เครื่อง เครื่อง X-Ray กระเป๋าแบบ 3 มิติ (เครื่อง CT 80) จำนวน 2 เครื่อง สำหรับเครื่อง X-Ray ร่างกาย ได้มีการติดตั้งเครื่อง Walk Through Metal Detector จำนวน 6 เครื่อง และเครื่อง Body Scanner จำนวน 2 เครื่อง ทำให้สามารถตรวจค้นผู้โดยสารได้มากถึง 3,600 คนชั่วโมงสำหรับจุดตรวจค้นใหม่ จะตั้งอยู่บนชั้นลอยเหนือจุดตรวจหนังสือเดินทางผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ฝั่งตะวันออก บริเวณหลังเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสาร K, L ชั้น 5 ของอาคารผู้โดยสาร ซึ่งเมื่อย้ายจุดตรวจค้นใหม่ไปอยู่บริเวณดังกล่าว ทำให้ต้องมีการปรับกระบวนการผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศใหม่ จากเดิมผู้โดยสารต้องผ่านการตรวจหนังสือเดินทาง (Passport) ก่อน แล้วจึงเข้าสู่กระบวนการตรวจค้นร่างกายเพื่อไปขึ้นเครื่องบิน เมื่อผู้โดยสารตรวจบัตรโดยสาร (Check-in) แล้ว ผู้โดยสารจะต้องขึ้นไปยังชั้นลอยเพื่อผ่านระบวนการตรวจค้นร่างกายก่อน และจึงลงไปที่จุดตรวจหนังสือเดินทาง เพื่อจะไปขึ้นเครื่องบินต่อไป โดยกระบวนการตรวจค้นจะกระทำก่อนการตรวจหนังสือเดินทาง  ดังนั้น หากผู้โดยสารเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับการนำของเหลว เจล สเปรย์ในปริมาตรเกินกว่าที่กำหนด หรือของมีคมที่ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่องบินได้ จะสามารถนำไปให้ญาติ หรือนำมาดำเนินการอย่างอื่นได้ตามความต้องการ