ดีเซลลง แต่ไม่ลดค่ารถเมล์!

ดีเซลลง แต่ไม่ลดค่ารถเมล์!
thaipbs

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคม ยืนยันตอนนี้ยังไม่ปรับลดราคาค่าโดยสารรถสาธารณะ แม้ราคาน้ำมันมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง

เมื่อประมาณวันที่ 21 พฤษภาคม ราคาจำหน่ายน้ำมันดีเซลได้เริ่มปรับราคาลง ทำให้นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหารือกับคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลาง เพื่อพิจารณาลดอัตราค่าโดยสารให้สะท้อนกับราคาน้ำมัน

โดยมีนโยบายให้คิดราคาค่าโดยสารอย่างเป็นธรรม พร้อมทั้งระบุเมื่อราคาน้ำมันลดลงผู้ประกอบการก็ควรที่จะลดค่าโดยสารลงเช่นกัน

แต่ปัจจุบันยังไม่มีการพิจารณาเรื่องการปรับลดราคาค่าโดยสารสาธารณะทุกประเภท ถึงแม้ว่าราคาน้ำมันดีเซลจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง มาเกือบ 3 สัปดาห์

ตั้งแต่เมื่อประมาณวันที่ 21 พฤษภาคม โดยขณะนี้ราคาเฉลี่ยจะต่ำกว่า 30 บาทต่อลิตร

ส่วนอัตราค่าโดยสารที่ปรับขึ้นไปแล้วในตอนนี้ ได้แก่กลุ่มรถบขส.และรถร่วมบขส.ซึ่งปรับไม่เกิน 4 สตางค์ต่อกิโลเมตร โดยรถ 4 ล้อเล็กที่วิ่งในซอยปรับเป็น 7 บาท รถมินิบัสปรับเป็น 8 บาท และรถมินิบัสใหญ่ปรับขึ้นเป็น 12 บาทตลอดสาย