บุญทรง ยันคุมราคาอาหารไม่ได้เลือกปฏิบัติ

บุญทรง ยันคุมราคาอาหารไม่ได้เลือกปฏิบัติ
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การพิจารณาดูแลราคาอาหารปรุงสำเร็จ 7 รายการ ในพื้นที่ 38 จังหวัด กระทรวงพาณิชย์ ไม่ได้มีการเลือกปฏิบัติ โดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลราคาอาหารปรุงสำเร็จ ก็ได้พิจารณาตามข้อเท็จจริงที่มี ซึ่งจังหวัดที่มีการประกาศราคาแนะนำ เป็นจังหวัดที่ยังไม่ได้มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท และการจะออกประกาศควบคุมราคาอาหารปรุงสำเร็จ ก็ยังมีเวลาในการพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติม เพราะราคาสินค้าต่างๆ เริ่มมีการปรับราคาลดลงตามราคาน้ำมัน และสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญในขณะนี้ คือ การหามาตรการช่วยเหลือ ผู้ส่งออกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติหนี้ในสหภาพยุโรป และเห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ควรนำเรื่องราคาสินค้า มาเป็นประเด็นทางการเมือง