กฟผ. เผย น้ำในเขื่อนอยู่ในเกณฑ์ปกติ

กฟผ. เผย น้ำในเขื่อนอยู่ในเกณฑ์ปกติ
นายกิตติ ตันเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ กฟผ. ว่า ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด ร้อยละ 55 ของความจุ หรือ 33,933 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 3 หรือ 1,187 ล้าน ลบ.ม. โดยในช่วงสัปดาห์นี้ ปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ไม่มากนัก ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอยู่ในเกณฑ์ปกติ จึงไม่น่าเป็นห่วง เนื่องจากอ่างเก็บน้ำทุกแห่งได้พร่องน้ำเตรียมช่องว่างไว้สำหรับรับน้ำเพียงพอ และปัจจุบันยังมีการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อความต้องการใช้น้ำด้านเกษตร และการอุปโภคบริโภคทั้งนี้ เขื่อนภูมิพล มีช่องว่างในการรับน้ำได้อีก 7,265 ล้าน ลบ.ม. และเขื่อนสิริกิติ์ ยังมีช่องว่างรับน้ำได้อีก4,964 ล้าน ลบ.ม.