ไทยขอทูตจีนนำเข้าข้าวไทยเป็น1ล้านตัน

ไทยขอทูตจีนนำเข้าข้าวไทยเป็น1ล้านตัน
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผย ภายหลังเอกอัครราชทูตจีน เข้าพบว่าได้มีการหารือเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกัน โดยประเทศไทยได้ขอให้ประเทศจีน มีการนำเข้าข้าวจากประเทศไทยมากขึ้น จากที่มีการนำเข้าแล้ว 300,000 ตัน เป็น 1 ล้านตัน ในปีนี้ และให้มีการจัดทำแผนระยะ 5 ปี โดยมีการตั้งเป้าหมายปีละ 2 ล้านตัน รวมทั้งการขอให้มีการนำเข้าไก่สดจากประเทศไทย หลังจาก EU เปิดให้มีการนำเข้าแล้ว ในขณะที่ประเทศจีน ได้ขอให้ประเทศไทย ปรับปรุงการส่งออกสินค้ามันสำปะหลังจากระบบสายพานเป็นคอนเทนเนอร์ เพราะเกิดปัญหาในเรื่องของฝุ่นละออง พร้อมกับขอให้ประเทศไทยสนับสนุนฮ่องกง ในการเข้าเป็นภาคี FTA อาเซียน ซึ่งมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหา โดย ประเทศไทยพร้อมที่จะให้การสนับสนุน