บาดตาเซียน : 15/06/2012 ดูแนวต้านระยะสั้น แล้วค่อยว่ากันอีกที... (SOLAR)