เกิน 1 แสนล้านบาท! กำไร "เครือเบียร์ช้าง" ในรอบ 6 เดือน

เกิน 1 แสนล้านบาท! กำไร "เครือเบียร์ช้าง" ในรอบ 6 เดือน
Thai Quote

สนับสนุนเนื้อหา

เผยรายได้ กลุ่มไทยเบฟฯ ของมหาเศรษฐีเจ้าสัวเจริญ 6 เดือนโกยไปแล้วกว่า 1 แสนล้านบาท เหล้า เบียร์ หัวหมู่ทะลวงฟันดันกำไรอื้อ ขณะแนวโน้มธุรกิจอาหารสดใส

 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ของเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี มหาเศรษฐีอันดับต้นของเมืองไทย รายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ ล่าสุดไตรมาสแรก ปี 2561 (ม.ค.-มี.ค.) มีรายได้จากยอดขาย 67,603 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 64.3 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่แล้ว ที่มีรายได้ 50,347 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 7,433 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีที่แล้ว ที่มีกำไรสุทธิ 6,579 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ทำให้รวมครึ่งปีแรกตามปีงบประมาณของบริษัทคือช่วงเดือน ต.ค. 60-มี.ค. 61 มีรายได้รวม 113,207 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.5 กำไรสุทธิ 10,451 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 27

โดยรายได้หลักของบริษัทฯ คือ กลุ่มแอลกอฮอล์ เหล้า เบียร์ โซดา ภายใต้แบรนด์ช้าง ส่วนเครื่องดื่มชา และเครื่องดื่มสุขภาพ มีกำไรลดลง แต่ธุรกิจอาหารมีแนวโน้มที่สดใส

ช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 มีรายละเอียดของรายได้ดังนี้

 

  • เหล้ามีรายได้ 33,043 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.3 มีกำไรสุทธิ 6,050 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2
  • เบียร์มีรายได้ 27,077 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 74.4 มีกำไรสุทธิ 1,022 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7
  • ธุรกิจที่ไม่ใช่แอลกอฮอลล์ เช่น ชาเขียว น้ำผลไม้พร้อมดื่ม น้ำอัดลมเอส มีรายได้ 4,089 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.8 มีกำไรสุทธิ 340 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 25
  • ธุรกิจอาหาร มีรายได้ 3,421 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 107.7 มีกำไรสุทธิ 217 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 520 สาเหตุที่มีรายได้ และกำไรเพิ่มขึ้นมาก เพราะมีจำนวนร้านอาหารในเครือเพิ่มขึ้น รวมทั้งสามารถสร้างอัตรากำไรได้เพิ่มขึ้น

 

ส่วนรายได้รวม 6 เดือนหรือครึ่งปีแรกของรอบบัญชีบริษัทฯ มีรายละเอียดดังนี้

 

  • เหล้า มีรายได้ 57,812 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 กำไรสุทธิ 10,076 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.4
  • เบียร์ มีรายได้ 41,511 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.8 กำไรสุทธิ 1,908 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12.6
  • เครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอลล์ มีรายได้ 8,202 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ขาดทุน 567 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มร้อยละ 11 และ
  • ธุรกิจอาหาร รายได้ 5,749 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 75.1 กำไรสุทธิ 326 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 715