อนาคตน่าห่วง! ไทยตกอันดับแล้ว

อนาคตน่าห่วง! ไทยตกอันดับแล้ว

อนาคตน่าห่วง! ไทยตกอันดับแล้ว
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

สถาบันพัฒนาการบริหารจัดการระหว่างประเทศหรือไอเอ็มดีสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยรายงานการจัดอันดับขีดความสามารถแข่งขัน 59 ประเทศทั่วโลก ปี 2555

ผลรายงานสรุปว่า ประเทศไทยตกอันดับลงมา 3 ขั้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่อันดับ 30 จากอันดับ 27 ในปีที่แล้ว

ความสามารถการแข่งขันของไทยปรับลดลงทั้ง 4 ด้านหลักที่ใช้ประเมิน คือ
- ประสิทธิภาพด้านเศรษฐกิจลดลงมาอยู่ที่อันดับ 15 จากอันดับ 10 ในปีที่แล้ว

- ประสิทธิภาพของรัฐบาลลดลงมาอยู่ที่อันดับ 26 จาก 23
- ประสิทธิภาพด้านธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานลดลงเช่นกัน

นอกจากนี้ ไอเอ็มดี ยังระบุว่า ประเทศไทยเผชิญปัญหามากมาย เช่น การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาด้านคอรัปชั่น

ก่อนหน้านี้ ทางไอเอ็มดี เคยเสนอปัญหาท้าทายของไทยไว้ การแก้ปัญหาควรเริ่มจากพื้นฐานความรู้ และต้องพัฒนาด้านสาธารณูปโภค รวมทั้งสร้างความปรองดองและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ

ไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น ที่ตกอันดับลงมา ประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย ก็ตกอันดับลงมาด้วยเช่นกัน

ยกเว้นฮ่องกง ซึ่งคว้าแชมป์อันดับ 1 ถึง 2 สมัย ด้านความสามารถในการแข่งขัน

ส่วนประเทศมาเลเซีย พัฒนาเป็นอันดับที่ 14 จากอันดับ 16 ในปีที่แล้ว

 

>> ฮ่องกง คว้าแชมป์เศรษฐกิจแข็งแกร่งสุดในโลก <<
>> สิงคโปร์ ขึ้นแท่นอันดับ 1 เมืองเศรษฐีโลก <<