คนใช้สิทธิ์น้อย เล็งเพิ่มเวลารถคันแรก

คนใช้สิทธิ์น้อย เล็งเพิ่มเวลารถคันแรก
thaipbs

สนับสนุนเนื้อหา

ปัญหาการส่งมอบรถยนต์ที่ล่าช้าจากผลกระทบน้ำท่วม ทำให้คาดว่าจะไม่ทันต่อโครงการรถยนต์คันแรก กรมสรรพสามิตจึงเตรียมเสนอขยายระยะเวลาออกไปอีกครั้ง

เนื่องจากพบว่าขณะนี้มีผู้มาใช้สิทธิขอคืนเงินเพียง 4 หมื่นราย จากเป้าหมาย 5 แสนราย

กรมสรรพสามิตเตรียมเสนอกระทรวงการคลังขยายเวลาโครงการรถคันแรกออกไปอีก 3 เดือน จากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมนี้

 

 

เพื่อให้ผู้ที่ถือใบจองรถภายในปีนี้ สามารถรับรถภายในเดือนมีนาคมปีหน้าได้ เนื่องจากการตรวจสอบข้อมูลในปัจจุบันพบว่า มีผู้ใช้สิทธิรถคันแรกจำนวน 4 แสนราย โดยจดทะเบียนกับกรมขนส่ง 1แสน 7 หมื่นคัน

และยื่นเรื่องขอคืนเงินเพียง 4 หมื่นรายจากเป้าหมาย 5 แสนราย โดยสาเหตุสำคัญมาจากปัญหายังไม่ได้รับส่งมอบรถ

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า มีความจำเป็นที่โครงการนี้จะต้องขยายระยะเวลา เนื่องจากผู้ประกอบการรถยนต์ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

จึงไม่สามารถส่งมอบรถให้ผู้ซื้อรถคันแรกได้ทันภายในปีนี้ แต่ทั้งนี้ชื่อผู้ถือใบจองจะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ซื้อรถ เพื่อป้องกันการซื้อขายใบจองเพื่อให้สิทธิคืนเงินรถคันแรกจำนวน 1 แสนบาท

โดยก่อนหน้านี้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่า ต้องการให้ผู้ซื้อรถคันแรกตัดสินใจซื้อ

โดยไม่ต้องรอว่ารัฐบาลจะขยายเวลารถคันแรกออกไปหรือไม่ ซึ่งหากมีอุปสรรคเรื่องการส่งมอบรถยนต์ไม่ทันก็อาจจะพิจารณาเงื่อนไขก่อนการขยายระยะเวลา