ลูกหนี้เฮ! "คลินิกแก้หนี้" ปรับเกณฑ์ใหม่-ถูกฟ้องก็เข้าร่วมได้

ลูกหนี้เฮ! "คลินิกแก้หนี้" ปรับเกณฑ์ใหม่-ถูกฟ้องก็เข้าร่วมได้
Workpoint TV

สนับสนุนเนื้อหา

โครงการ "คลินิกแก้หนี้" ปรับเกณฑ์ ขยายโอกาสประชาชน แม้ถูกฟ้องดำเนินคดีแล้วแต่ยังไม่มีคำพิพากษา ก็สามารถเข้าร่วมได้ แต่ต้องเต็มใจไม่ก่อหนี้เพิ่มใน 5 ปี และพร้อมสร้างวินัยการเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2561 โครงการคลินิกแก้หนี้ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ขยายเกณฑ์คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการใหม่ดังนี้

  • บุคคลธรรมดาที่มีรายได้ อายุไม่เกิน 65 ปี
  • มีหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน ค้างเกินกว่า 3 เดือนกับธนาคารตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไปก่อนวันที่ 1 เม.ย. 2561
  • ไม่ถูกดำเนินคดี หรือถูกดำเนินคดีแล้ว แต่ยังไม่มีคำพิพากษา
  • ยอดหนี้เงินต้นค้างชำระรวมแล้วต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท

 

ผู้เข้าร่วมต้องเต็มใจไม่ก่อหนี้เพิ่มในระยะเวลา 5 ปี พร้อมที่จะเรียนรู้สร้างวินัยทางการเงินที่ดี โดยคาดว่าการปรับหลักเกณฑ์ใหม่นี้จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และมีผู้ที่เป็นหนี้เข้าร่วมมากขึ้นกว่า 50,000 ราย

โครงการคลินิกแก้หนี้ เป็นโครงการช่วยเหลือประชาชนรายย่อยที่มีเจ้าหนี้หลายราย ให้ได้มีโอกาสปลดภาระหนี้ ควบคู่กับการเสริมสร้างวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้วยความร่วมมือของธนาคารพาณิชย์ 16 แห่ง สมาคมธนาคารไทย และสมาคมธนาคารนานาชาติ โดยการสนับสนุนของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หน่วยงานกลางแทนเจ้าหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เปิดเผยว่า ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมโครงการ 594 ราย ภาระหนี้รวม 129.65 ล้านบาท และในสิ้นเดือน เม.ย.นี้ จะมีลูกหนี้ที่ผ่อนชำระเสร็จสิ้นเป็นรายแรก

นอกจากการแก้ไขปัญหาหนี้แล้ว บสส. ได้จัดอบรมความรู้ทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกราย ช่วยให้ลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งบรรยายให้แก่พนักงานขององค์กรต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดีให้แก่คนในสังคม ลดความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย เพื่อช่วยลดปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนทั้งทางตรงและทางอ้อม

ทั้งนี้ ลูกหนี้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด (SAM) โทรศัพท์ 0-2610-2266 หรือสมัครที่เว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!